Autoform Analizleri


AutoForm analiz programı ile parçaların şekil alabilme durumları analiz edilip parçalarda oluşabilecek yırtık, katlama, ondülasyon, incelme vb. gibi olası kalite problemleri analiz aşamasında görülebilmektedir. Ayrıca bu analizler ile parçalarda oluşabilecek geri esnemeler hesaplanıp ters işleme yüzeyleri elde edilmektedir.