Üretim

INFOR SYTELINE ERP sistemi ile müşterilerden gelen tüm siparişler EDI yolu ile sisteme aktarılır. Ana üretim programı oluşturularak, malzeme , kapasite ve kaynak planlamaları yapılmaktadır. Satınalma ve fason takibi, envanter yönetimi, veri takip sistemi, verimlilik hesaplamaları, sevkiyat planlama süreçleri müşteri ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmaktadır.


Veri toplama sistemi sayesinde verimlilik ve OEE değerlerini gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor, süreçlerimizi yalın, verimli ve izlenebilir bir yapıda yönetebiliyoruz. Makine bazında üretim planlaması, gerçek zamanlı veriler sayesinde otomatik olarak yapılabilmektedir. İş istasyonu, makine ve personel bazında kapasite raporları detaylı olarak sistemden alınıp, elde edilen tüm veriler esnek raporlama aracı ile geriye dönük olarak incelenebilmektedir. Sipariş, ürün, iş istasyonu, iş merkezi, makine ve personelin tam izlenebilirliği sağlanmaktadır.